Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Rennebu. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu 97079845

Veiledende flytskjema for ansatte ved mistanke om overgrep mot barn. Les mer om din meldeplikt her.